Betingelser

Kjøpsbetingelser for billetter:

Etter betaling vil du motta billettene på e-post.

Billettene er gyldig i ett år fra kjøpsdato.

Disse kan skrives ut eller vises på telefon i kassa på lekeland.  Når billettene er registrert i kassa får barnet stempel eller armbånd, som viser at de har betalt.

Kjøpte billetter refunderes ikke.

 

Betingelser for bursdagsfeiring: